FANDOM


In "Dialogi" de Platon sert episod es. Un yuno familiar ko Sokrat, nomed Hipokrat, voluav andar a Protagor pro aprendar da il di sapientitet. On dikav, ke Protagor es "sofist", tal hom, kel konos, kuale diskursar. Sokrat exprim dubi, eske Hipokrat komprend, di kekos il volu aprendar. Hipokrat no potes eksplikar it. Eltempe Sokrat dik:

- Ke es? Eske tu konos, a kual perikl tu ekspos tue anim? Dikam, kuande tu avav nesesitet konfidar tue korp a kelk-hom e tu no konosav, eske it esero san u damnos pro tu, elkase tu aut multe meditav, eske konfidar u no konfidar, ed vokav amiki e homi de tue dom pro konsultasion, e debatav it durantu diurni. Ma kuande tem es di anim, kel tu nedubiante estim plu ka korp, kause de ke anim esero plu bon u plu mal, elkos depend, eske tue aferi esero plu u minu suksesiv, ist-kase tu no konsultav ni ko tue patr, ni ko tue fratr, ni ko kelk-hom eks noi, tue amiki, eske konfidar u no konfidar tue anim a ist aliener. No anteriore de pre-sidiurnik vespr, sekuante tue paroli, tu audiav di il, e ya sidiurne tu and in komensant matin, negligante ke tu no meditav e no konsultav, eske konfidar tu a il, u no, tu nemediate es parat spendar tue mon e mon de tue amiki, kuale if tu ya aprendav, ke tu serte neses esar proksim a Protagor, negligante ke tu dik, ke tu no konos il, e tu no parlav ko il in kelk-temp. Tu nom il "sofist", ma reale tu totale no konos, kekos es "sofist", ma tu av intension konfidar tu a il.
Hipokrat, po ke auskultav it, dikav:
- Tale it apar se, Sokrat, kuale tu dik.
- Ed, Hipokrat, eske nostr sofist no es simil a kelkun vendist u disportist de aliment pro anim? Mi pens, ke il es elkos.
- Ma per kekos anim aliment se, Sokrat?
- Nedubiante, per konosadi. - Sokrat dikav. - Sole, mie amik, esam vigilant, pro ke sofist no frauderio noi, kuale el vendisti e disportisti, keli vend aliment por korp. Kause ili aut ne konos, kekosi in lor merkantad es san, e kekosi es damnos por korp, ma ili laud omni kosi pro ke vendar, e kelkun akuirant no konos, if il no es ekspert di gimnastik u medik. Simile el homi, keli disport konosadi a urbi e vend it a groso e a detali pro omni homi voluant. Negligante ke ili laud omni kosi vended, posible, mie amiko, kelkhomi eks ili no konos serte, eske elkosi, kel ili vend, es bon por anim u no es. Ed kelkun akuirant no konos, if il no es expert di remediad de anim. Tale, if tu konos, kekos sikase es san, e kekos no es, istkase it no es periklos akuir konosadi da Protagor, e da kelkun otr, e if no, istkase kontrola, mie amiko, pro ke no perdar it leplu presios pro tu. Visa, risk in akuirad de konosadi es plu grand ka in akuirad de edad. Kause di edad u bibad, po ke akuirav it da vendist u disportist, tu potes deportar it in vas, e ante ke prendero it in tue korp, tu potes preservar el edad e bibad in tue dom, e konsultar ko hom konosant, kekosi es bon pro edar u bibar, e kekosi no es, ed kuante e in kel temp. Da tal akuirad risk no es tant grand. Ma konosadi tu no potes deportar in vas, e tu nevoluante deberio prendar it in tue anim, e po ke tu aprendav di kelk-kos, tu de-andero ko damn pro tu, u ko utilitet.